Info

JizuTube

Streetreport Jizu aflevering 1: Vuurwerk

Regels voor bijbaan, vakantiewerk en stage

Jongeren mogen naast hun school een bijbaan of een vakantiebaan hebben. Ook mogen zij stage lopen. Hierbij gelden regels zodat jongeren voldoende rust krijgen en niet te zwaar werk doen. De regels zijn afhankelijk van de leeftijd van de jongere.

Regels voor bijbaan en vakantiewerk

Jongeren tot 18 jaar moeten naar school of anders een startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger. Daarnaast mogen zij een bijbaan of vakantiebaan hebben, maar deze mag niet te zwaar zijn. Ook mag zo’n baan niet te lang duren. Voor  het meespelen in bijvoorbeeld films of toneelstukken gelden speciale regels. 

 

Tabel met regels over bijbaan of vakantiewerk
Leeftijd Vakantiebaan of bijbaan: wat mag wel en wat mag niet?
0-13 jaar Mogen kinderen tot 13 jaar meewerken aan uitvoeringen?
0-18 jaar Welk werk is verboden voor jongeren tot 18 jaar?
12 jaar Welk werk mogen kinderen van 12 jaar doen en hoe lang mogen ze werken?
13 en 14 jaar

Welk werk mogen jongeren van 13 en 14 jaar doen?
Hoeveel mogen jongeren van 13 en 14 jaar werken?
Mogen jongeren vanaf 13 jaar meewerken aan uitvoeringen?

15 jaar

Welk werk mogen jongeren van 15 jaar doen?
Mogen jongeren van 15 jaar kranten bezorgen?
Hoeveel mogen jongeren van 15 jaar werken?

16 en 17 jaar

Welk werk mogen jongeren van 16 en 17 jaar doen?
Hoeveel mogen jongeren van 16 en 17 jaar werken?

 

 

Stage lopen

Jongeren van 14 en 15 jaar mogen onder bepaalde voorwaarden stage lopen bij een bedrijf. Zo moet de school een stageovereenkomst hebben gesloten met het bedrijf. Of de gemeente moet een verzoek tot vervangende leerplicht hebben goedgekeurd.

Tijdens hun maatschappelijke stage doen scholieren vrijwilligerswerk om anderen te helpen. Bijvoorbeeld in een buurthuis of op een zorgboerderij. Kinderen van 13, 14 en 15 jaar mogen tijdens hun maatschappelijke stage alleen licht en niet-industrieel werk doen. Hun werk- en rusttijden hangen af van de periode waarin ze werken. In een vakantieweek mogen de kinderen meer uren werken dan in een schoolweek.

Toezicht

De Inspectie SZW houdt toezicht op de naleving van de regels voor werkende jongeren. De inspectie kan boetes geven aan bedrijven die de regels overtreden. Bij bedrijven die herhaaldelijk in de fout gaan kan de inspectie de boete verdubbelen.

Nieuwsbrief

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief
Centrum voor Jeugd en Gezin Zuidplas Gemeente Zuidplas Jeugdwerk Zuidplas Blixum JIP Zuidplas Actief