Info

JizuTube

Streetreport Jizu aflevering 1: Vuurwerk

Zwemmen en waterpolo Orka '97

Contactgegevens:

 

Orka 97
P.J. van de Stelt
Jasmijnstraat 7
2841 AK Moordrecht
tel.: 01802-373157

mail: info@orka97.nl

site: www.orka97.nl

 

Contributie 2011

 

Inschrijfgeld

€ 16,50

 

Watergewenning

€ 17,95

W

Zwem ABC

€ 26,05

 

Snorkelen,Zwemvaardigheid

 

 

Verstandelijke Beperking leszwemmen
Volwassenenzwemmen, Survival

€ 20,50

 

Vinzwemmen

€ 20,75

 

Triathlonzwemmen,Trimzwemmen
Banenzwemmen

€ 13,95

 

Waterpolo Jeugd ( t/m 16 jr.)

€ 23,25

S

Waterpolo senioren

€ 27,00

S

Vervolgonderdelen

€ 6,75

 

 

S: Het lidmaatschap voor deze onderdelen is pér seizoen. Opzegging kan alleen per einde seizoen (1 juli). Voor alle overige onderdelen geldt een opzegtermijn van 3 maanden.

W: Voor dit onderdeel geldt een wachtlijst. Voor alle overige onderdelen kan op iedere datum worden gestart.

Contributie start en stopt per de eerste van een kalendermaand, en uitsluitend per automatische incasso. Bank-/Girorekening nummer is aan te vragen per email.

De aangegeven contributie is per maand. 

Barracuda en ORKA'97 samen sterker.

Op 1 juli 2008 is de waterpolostartgemeenschap WSG NieMo-Van Vliet officieel van start gegaan. Van Vliet/Barracuda uit Nieuwerkerk aan den IJssel en ORKA'97 uit Moordrecht speelden al jaren als zelfstandige clubs in verschillende competities, maar hebben met ingang van het seizoen 2008/2009 besloten samen verder te gaan.

De waterpoloafdelingen van beide verenigingen willen met de vorming van de startcombinatie het waterpolo in het Zuidplasgebied een stimulans geven. Vanaf 1 juli wordt er gezamenlijk getraind en competitie gespeeld. Dat gebeurt in zwembad Het Polderbad in Nieuwerkerk aan den IJssel en de Zuidplas in Moordrecht.

Door de vorming van de startgemeenschap kan iedere speler of speelster op zijn of haar (leeftijds)niveau acteren. Daarnaast wil WSG NieMo-Van Vliet het opleidingsniveau verbeteren.

Speerpunt van de startgemeenschap is de jeugdopleiding, want de jeugd heeft de toekomst. WSG NieMo werkt vanaf het nieuwe seizoen met het Meerjaren Opleidingsplan Waterpolo (MOW) van de KNZB.

 

Het MOW is opgebouwd uit vijf verschillende fases. Per fase is inzichtelijk gemaakt aan welke vaardigheden een waterpolospeler moet voldoen.

WSG NieMo-Van Vliet heeft zich ook ten doel gesteld het aantal waterpololeden van de startgemeenschap te laten groeien. Om dat te bereiken zullen de komende jaren allerlei initiatieven worden ontplooid. Een grote aanwas is nodig om een gezonde toekomst te waarborgen.

Voor meer informatie over WSG Niemo-Van Vliet kijk je op www.niemo.nl.

 

 

Contactgegevens:
 
Nieuwerkerkse Zwem- en Waterpolovereniging Van Vliet-Barracuda
contactpers.: C. Vroegop
Knibbelweg 40
2761 JE Zevenhuizen zh
tel.: 0180-631756

mail:info@vanvlietbarracuda.nl

site:.vanvlietbarracuda.nl