Info

JizuTube

Streetreport Jizu aflevering 1: Vuurwerk

Vereniging voor Aangepast Sporten ISV

Wie is de vereniging voor aangepast sporten I.S.V. Gouda & Omstreken (I.S.V.)
De I.S.V. Gouda & Omstreken –hierna te noemen I.S.V.-, opgericht op 5 november 1964, is aangesloten bij de Gehandicaptensport Nederland. Deze bond telt ongeveer 325 sportverenigingen in Nederland. Sinds 1993 is I.S.V. in het bezit van een eigen sportaccommodatie met een gezellige kantine.
 
Wat en voor wie is I.S.V.
I.S.V. is een vereniging met de volgende doelstelling: Het bevorderen van de belangstelling voor de beoefening van sport en de uitoefening van bewegingssporten in de ruimste zin van het woord voor:
 • Gehandicapten met een motorische en of zintuigelijke handicap
 • Validen (dus mensen zonder handicap)
Echter deelname van valideleden is alleen mogelijk wanneer zij daadwerkelijk een ondersteunende inbreng hebben.

 

Wie kunnen dat zijn?

De zogenaamde sportgehandicapten, mensen die als gevolg van een sportblessure (tijdelijk) niet meer in staat zijn om hun vertrouwde sport te beoefenen.
 • De conditiegehandicapten met problemen aan bijvoorbeeld hart, longen en nieren.
 • De rolstoelgebruikers, diegenen die door bijvoorbeeld polio, m.s. of door een ongeval van een rolstoel gebruik moeten maken.
 • De mensen met bijvoorbeeld een amputatie, spierdystrofie, reuma, een hersenbeschadiging enz.
 • Validen, mensen zonder handicap, maar die wel de intentie moeten hebben om gezamenlijk met gehandicapten sport te bedrijven.
 
Kortom:
wie middels de handicap niet terecht kan bij de reguliere sportorganisatie is van harte welkom bij onze sportvereniging.
 

Binnen de Gehandicaptensport Nederland zijn alle sportmogelijkheden aanwezig. Onze vereniging biedt een deel van deze mogelijkheden, zoals verder op deze site vermeld staat. De meeste sporters binnen de bij de Gehandicaptensport Nederland aangesloten verenigingen, mytylscholen, revalidatiecentra e.d., sporten voor hun plezier. Zij bepalen zelf hun tempo en inzet, maar ook of zij aan wedstrijdsport willen deelnemen. In principe is elke sport zodanig aan te passen dat zij door iedereen kan worden beoefend. Het aantal mogelijkheden is daardoor eigenlijk onbeperkt.

 

Wat kan de I.S.V. Gouda & Omstreken jou bieden?

De vereniging is, zoals reeds vermeld, niet in staat alle takken van sporten aan te bieden. Onderstaand een opsomming van de mogelijkheden die de vereniging je momenteel te bieden heeft:

 • Badminton
 • Recreatiesport
 • Rolstoeldansen
 • Tafeltennis
 • Zwemmen
 • Rolstoelbasketbal *
* Deze sport wordt georganiseerd door Basketbalvereniging Springers.
 
Onze vereniging onderzoekt de mogelijkheden om het sportpakket uit te breiden zodat er (nog) meer keus is. Informeer even of je favoriete sport inmiddels tot de mogelijkheden behoort.
 

Clubblad

 
4x per jaar komt het clubblad “Kontakt” uit waarin alle verenigingsactiviteiten worden belicht en aanvullende informatie wordt gegeven over allerlei zaken.
 
Sportaccommodatie I.S.V.                                                         
 
De sportaccommodatie is gelegen aan de:
Ridder van Catsweg 358
2804 RS GOUDA

Tel.nr. 0182 – 537726

site: www.isvgouda.nl