Info

JizuTube

Streetreport Jizu aflevering 1: Vuurwerk

Budoclub Geisha

Sporten in het algemeen is goed, maar waarom juist judo?

Judo omvat veel aspecten, bijvoorbeeld:
- bevordering van lichamelijk bewegen
- bevordering van het zelfvertrouwen
- bevordering van de sociale eigenschappen
- ontwikkeling van disciplinaire regels
- kennis van het eigen lichaam
- plezier met sport

Bevordering van lichamelijk bewegen.

Een baby leert kruipen en staan.
Een judoka leert bewegen op de grond.
Als dit beheerst wordt, leert de judoka staande judoën.
Bij judo komen begrippen voor die in het dagelijks leven van kleuters en jonge kinderen van grote betekenis zijn.
We denken dan aan kruipen, lopen en gaan, duwen en trekken, vallen en opstaan.
Het evenwichtszin bij kleuters en judoka's speelt een grote rol.
Al deze bewegingen in ruimte op de mat, in de lucht (denk aan het vallen) scheppen bovendien de mogelijkheid
van oriëntatieontwikkeling.
Al deze onderdelen vormen de onderdelen van het dagelijks leven en stimuleren de ontwikkeling van de motoriek.

Bevorderen van het zelfvertrouwen.

Door de benadering naar de kinderen toe, positief in de zin dat zij iets kunnen, iets goed doen,
ontwikkel je het zelfvertrouwen.
Een stukje faalangst kan weggenomen worden.
De kinderen ontwikkelen het vertrouwen in anderen.
Zij zijn namelijk afhankelijk van de mede-judoka's, die hen werpen en laten vallen.
Ze moeten wel vertrouwen ontwikkelen in de ander, om goed te kunnen sporten.

Bevorderen van de sociale eigenschappen.

Je bent niet alleen op de mat of in de zaal (dojo), je bent met meerdere personen.
Dat houdt in dat je rekening dient te houden met elkaar.
Dat betekent:
- op je beurt wachten
- je beheersen om de anderen geen pijn te doen
- je beheersen met werpen, dus niet werpen als dat voor de ander gevaar oplevert
- sociale rangorde, de hoogst gegradueerde judoka zit voorop
- de hoger gegradueerde judoka houdt rekening met de judoka's die bepaalde technieken niet beheersen
- bij het judo mag diegene die aangegroet wordt niet weigeren en zeker niet weglopen
- bij het aankleden wordt rekening gehouden met elkaar. Wie hangt waar zijn/haar kleding.

Ontwikkeling van disciplinaire regels.

De judoka's worden geconfronteerd met een stukje discipline.
Het beginnen van de les, het beëindigen van de les.
Het beginnen en eindigen van een (oefen)wedstrijd.
Hieraan zijn verschillende regels verbonden.
In de zaal (dojo) heb je een aantal etiketten, bepaalde gedragwijzen, waaraan de judoka's moeten voldoen.
Bij de kreet "zazen" bijvoorbeeld, dient het stil te zijn en een ieder moet in de juiste positie gaan zitten.
Logisch behoort het ook stil te zijn als er iets uitgelegd wordt.

Kennis van het lichaam.

Termen die in het dagelijks leven heel gewoon zijn voor volwassenen, zijn voor de meeste kleuters vreemd.
Bijvoorbeeld, dijbeen, wreef, kuit, elleboog ect.
Op speelse wijze leren judoka's het eigen lichaam kennen.
Ook de dagelijkse termen zoals: boven, laatste, tegenover zijn termen die reeds op de kleuterschool
worden aangeboden en tevens gebruikelijke termen bij judo zijn.

Plezier met sport.

Zoals ieder plezier heeft met zijn/haar eigen sport, zo zal de judoka veel plezier beleven in het judoën.
Plezier met bewegen, met judotechnieken, met stoeien op een beheerste manier en
belangrijker nog: op een verantwoorde manier.

  Judo dat moet iedereen een paar jaar gedaan hebben.

trainingsgroep Cora

 

Contactgegevens:
 
Budoclub Geisha
J.B.C. van Kempen
Larix 30
3224 ET Hellevoetsluis
tel.: 0181-314563
mail: geishavk@hotmail.com
internet: www.budoclubgeisha.nl