Info

JizuTube

Streetreport Jizu aflevering 1: Vuurwerk

Tennisclub Zevenhuizen

Hoe word ik lid van Tennisclub Zevenhuizen?

Het lidmaatschap van TZ staat in principe voor iedereen open. Er is één voorwaarde die bij TZ wordt gehanteerd met betrekking tot het toelaten van nieuwe leden. Aspirant leden die woonachtig zijn in Zevenhuizen zullen, wanneer het ledenbestand dit toelaat voorrang hebben boven degenen die buiten de gemeente wonen. De wachtlijst gaat in bij een ledenbestand van 475 leden. Op dit moment is er geen wachtlijst.

Het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier moet, vergezeld van één recente pasfoto, worden gestuurd naar de ledenadministratie: t.a.v. R. Janssen  De Wielewaal 43  2761 XX Zevenhuizen (ZH)

Nadat uw inschrijfformulier in behandeling is genomen, ontvangt u een rekening. Formeel gaat uw lidmaatschap in nadat u de contributie heeft betaald. Na opgave als tennislid ontvangt u, ter overbrugging van de inschrijvingstijd bij de KNLTB en de administratie van uw contributie, een ledenpas voor de tennisbanen van TC Zevenhuizen. Het lidmaatschap is voor onbepaalde tijd, opzeggen kan jaarlijks vóór aanvang van het nieuwe verenigingsjaar, d.w.z. vóór 31 december. U kunt ons met uw vragen en opmerkingen altijd per e-mail bereiken.

Ons e-mail adres is: tennisclub-zevenhuizen@planet.nl

Door het aangaan van een lidmaatschap wordt u door de vereniging automatisch geregistreerd bij de KNLTB en kunt deelnemen aan de competitiewedstrijden.

Als tennislid bent u seniorlid volgens de criteria van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond, wanneer u in het lopende tennisseizoen de leeftijd van 18 jaar hebt bereikt.

Contributieregeling 

Senioren: 130 euro    Junioren: 55 euro   Donateurs: 20 euro

Verder is er een zogenaamde gezinskorting het geen inhoudt dat wanneer binnen een gezin 2 senioren lid zijn, de derde/vierde etc. een bedrag betaalt van 105 euro. Voor junioren gaat de contributie dan naar 45 euro. Donateurs betalen 20 euro per jaar.  Indien u later in het seizoen lid wordt zal de contributie naar rato door de penningmeester worden bepaald.

Eenmalig wordt bij toetreding als spelend lid een bedrag van 12 euro voor senioren en 5 euro voor junioren gevraagd.Download bestanden

  Inschrijfformulier 2010 nieuwe leden

   

Contactgegevens:
 
inl.: R.P. Janssen
De Wielewaal 43
2761 XX Zevenhuizen
 
tel.: 0180-633509
mail: janssenrp@gmail.com
site: www.tennisclub-zevenhuizen.nl