Info

JizuTube

Streetreport Jizu aflevering 1: Vuurwerk

Nieuwerkerkse Gymnastiekvereniging

De Nieuwerkerkse Gymnastiekvereniging geeft verschillende lessen (recreatie/ selectie/skigym/peutergym) aan uiteenlopende leeftijden. Bekijk de site voor meer informatie en/of inschrijving. Hieronder staat en overzicht van de contributies.

 

Inschrijfgeld:

Inschrijfgeld € 12,50Basiscontributie:

Basiscontributie € 116,--Toeslagen extra trainingen:

1 € 116,--
2 € 162,--
3 € 216,--
4 € 270,--
5 € 324,--
6 € 378,--Toeslag gebruik KDO hal Lekkerkerk:
Voor selectie en jongtalent welke gebruik maken van de KDO hal te Lekkerkerk zal afhankelijk van het gebruik een bijdrage in rekening gebracht worden.

Jong talent € 50,--
Selectie € 100,--
Contactgegevens:
 
Nieuwerkerkse Gymnastiekvereniging
contactpers.: Mevr. I Wilkes
Seine 38
2911 HG Nieuwerkerk aan den IJssel

tel.: 0180-311430

mail: wachtlijst_ngv@hotmail.com

site: www.nvg-nieuwerkerk.nl