Info

JizuTube

Streetreport Jizu aflevering 1: Vuurwerk

Wil jij in de jongerenraad Zuidplas?

De jongerenraad Zuidplas is dit jaar van start gegaan! De jongerenraad is nog op zoek naar jongeren in de leeftijd van 12 t/m 23 jaar, die graag meedenken, meepraten, meebeslissen en meedoen, afkomstig uit de dorpskern Moerkapelle, Zevenhuizen, Oud Verlaat of Moordrecht.

Wat is een jongerenraad?
Jongeren kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de samenleving. Een jongerenraad is een vaste groep jongeren die regelmatig bijeenkomt (ongeveer 6 keer per jaar) en over langere tijd gevraagd en ongevraagd advies geeft. Voor het zitting nemen in

de raad en het actief meedenken, meepraten, meebeslissen en meedoen krijgen leden van de jongerenraad een kleine financiële bijdrage, net als gemeenteraadsleden dat krijgen.

De taken van een jongerenraad kunnen bijvoorbeeld zijn:  
Het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de gemeente Zuidplas, daar waar het gaat om zaken die de jeugd aangaan.
Initiatieven nemen om contact te onderhouden met het college van B&W en de politiek en de beleidsmedewerker van de gemeente Zuidplas.
Bij zoveel mogelijk jongeren in Zuidplas interesse wekken voor het gemeentebeleid en inspraak stimuleren.
Informatie en documentatie over behoefte van de jeugd verzamelen.

Waarover kan het gaan binnen de jongerenraad?
De jongerenraad geeft advies inzake het jeugdbeleid. De onderwerpen die hieronder vallen zijn o.a.:
De geplande speel- en ontmoetingsvoorzieningen voor de jeugd.
Activiteiten  voor de jeugd.
Wijzigingen in het gemeentelijke beleid t.a.v. de jeugd
Huisvesting voor jongeren
Gezondheidszorg (alcohol en drugs)
Jeugdhulpverlening
Jongereninformatie
Overlast en veiligheid

Samenstelling
De jongerenraad bestaat uit 7  t/m 13 jeugdleden in de leeftijd van 12- 23 jaar, woonachtig in de gemeente Zuidplas. Het streven is uiteraard dat middels de leden van de jongerenraad alle dorpskernen vertegenwoordigd zijn.
Je kunt via de mail (kim@jeugdwerkzuidplas.nl) contact opnemen als je graag in de jongerenraad wilt. Bellen of whatsappen kan trouwens ook 06-21185387.

 

25-06-2018 • 0 reactie(s)

Nieuwsbrief

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief
Centrum voor Jeugd en Gezin Zuidplas Gemeente Zuidplas Jeugdwerk Zuidplas Blixum JIP Zuidplas Actief