Info

JizuTube

Streetreport Jizu aflevering 1: Vuurwerk

SP

Om Zuidplas niet te laten vergrijzen, moet er nu al geïnvesteerd worden in jongeren en jongerenbeleid. Dat moet op gebied van wat er te doen is maar vooral ook op werk en wonen. Een veel gehoorde klacht van jongeren is dat ze niet gehoord worden en andersom klagen ouderen dat jongeren overlast veroorzaken. Dat laatste is gelukkig in vijf jaar gehalveerd! Daarom wil de SP dat de wijkagenten, jongerenwerkers en bikers actief met de jongeren in gesprek blijven gaan om overlast te voorkomen. Aan de hand hiervan kunnen wensen van jongeren in kaart gebracht worden.

http://zuidplas.sp.nl/