Info

JizuTube

Streetreport Jizu aflevering 1: Vuurwerk

Remiedial Teachers

Een remedial teacher (uit het Engels letterlijk een leraar die verbetert) verleent hulp aan leerlingen met leerproblemen of gedrags-stoornissen. Grofweg maakt men onderscheid tussen twee soorten remedial teachers:

  • Zij die binnen het reguliere onderwijs optreden, zoals een taakleraar of een "bijzonder leermeester individuele opvoeding" in het buitengewoon onderwijs. Dit zijn leerkrachten die, met de steun van de schoolleiding en dus het onderwijsministerie, meestal tijdens de gewone lestijden, leerlingen bijwerken of extra ondersteunen. Ook in het kader van Geïntegreerd onderwijs kan een remedial teacher extra ondersteuning geven. Meestal zijn dit ervaren leerkrachten die ook interne of externe bijscholing hebben gevolgd.
  • Zij die privé -tegen betaling- leerlingen bijwerken voor spelling, rekenen, lezen, ..... Dikwijls hebben ook deze mensen na hun basisopleiding als onderwijsgever nog extra vorming gevolgd. Ook logopedisten en pedagogen bouwen zo een praktijk op.

Bij remedial teaching worden leerlingen onderzocht met behulp van een intakegesprek, toetsen en/of observaties. De remedial teacher probeert op die manier een beeld te krijgen met welke zaken de leerling precies een probleem heeft. Als er eenmaal een diagnose is gesteld, wordt ook een handelingsplan met doelen gemaakt, die de begeleiding voor een vaste periode vastlegt.

 

Wat hierna volgt is de echte remedial teaching, die volledig is toegespitst op het probleem van de individuele leerling.

De bedoeling is dat de leerling na deze periode vaardigheden bezit om met de stoornis om te gaan, en dat hij of zij weer met de eigen groep kan meedoen.


Remedial teaching is geen bijles, want daarbij gaat het om specifieke vakkennis die voornamelijk herhaald wordt.
Sommige remedial teachers breiden hun werkterrein uit naar studievaardigheden, examenplanning, faalangsttraining, oudergroepen (van leerlingen met leerproblemen).

 

In Nederland bestaat er een beroepsvereniging voor (privé-)remedial teachers: http://www.lbrt.nl/

Contactgegevens:
 
Remedial Teachers
contactpers. Mieke Charif
Vecht 51
2911 EM Nieuwerkerk aan den IJssel
tel.:0180-317925