Info

JizuTube

Streetreport Jizu aflevering 1: Vuurwerk

GGD

De afkorting GGD staat voor Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst.
De GGD Hollands Midden
is onderdeel van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg  Hollands Midden (RDOG HM). Deze bestaat verder uit de Regionale Ambulance Dienst Hollands Midden (RAD HM) en het bureau Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Hollands Midden (GHOR HM).

De GGD Hollands Midden werkt aan preventieve openbare gezondheidszorg. Anders gezegd: de GGD HM bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied.

 

Contactgegevens JGZ regio Midden-Holland 

Voor algemene informatie over de jeugdgezondheidszorg, of wanneer u contact zoekt met het JGZ-team van de school waar uw kind naar toegaat, kunt u terecht bij het secretariaat Jeugdgezondheidszorg:

Vestiging Gouda
Telefoon secretariaat:  (0182) 54 56 50
Fax:    (0182) 54 56 18
E-mail: infogouda@ggdhm.nl

 

Samenwerking JGZ en scholen

 

De meeste kinderen ontwikkelen zich gelukkig voorspoedig. Soms hebben ouders en leerkrachten echter vragen of zorgen over een kind: bijvoorbeeld over het gedrag of de ontwikkeling thuis of op school. Dan kan het goed zijn dat meerdere deskundigen hier over nadenken en een advies geven. Dat kan op verschillende manieren. De medewerkers van de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD overleggen regelmatig met de intern begeleider of zorgcoördinator van de school. Daarnaast participeert JGZ in diverse zorgnetwerken waaraan meerdere organisaties en vertegenwoordigers vanuit het onderwijs deelnemen.
Gezamenlijk zorgen zij dat kinderen met problemen op tijd gesignaleerd worden en dat ze zo snel mogelijk de goede hulp krijgen. Het uitgangspunt voor deze samenwerking is altijd dat uw kind er beter van wordt.

 

Hoe zit het met de privacy?

Voor het bespreken van een kind tijdens een overleg met hulpverleners is toestemming nodig.
Uw kind wordt alleen op naam besproken, als u daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
In een privacyreglement is vastgesteld dat alle deelnemers geheimhoudingsplicht hebben. Alleen als de veiligheid van een kind in gevaar is kan hiervan afgeweken worden.
Van elke bespreking wordt een kort verslag gemaakt. De verslagen zijn uitsluitend door de deelnemers van het betreffende zorgnetwerk in te zien.

Andere hulpverleners waar JGZ voor een goede advisering en afstemming veel contacten mee heeft zijn:

  • logopedisten
  • huisartsen
  • jeugdhulpverlening
  • onderwijsbegeleidingsdienst
  • medisch specialisten
  • fysiotherapeuten
  • consultatiebureau
  • diëtisten.

Voordat de JGZ-medewerkers contact met hen opnemen vragen zij uw toestemming.

Contactgegevens:

 

Hoofdvestiging Midden-Holland / Gouda

Postadres: postbus 133, 2800 AC Gouda
Bezoekadres: Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda
T (0182) 54 56 00
F (0182) 54 56 18
E-mail: infogouda@ggdhm.nl
Site: www.ggdhm.nl

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.30 tot 17.00 uur


Routebeschrijving locatie Gouda

foto hierboven --> één van de projecten van de GGD:

 

GGD projectwebsite -BEN JIJ BAS
Tijdens de de introductieweek voor nieuwe studenten in Leiden, introduceert de GGD Hollands Midden de Bewust Alcoholmatige Student oftewel BAS. EJBdesignery BV ontwikkelde een website die naadloos aansluit bij de landelijke media-campagne. 

Website:
www.benjijbas.nl