Info

JizuTube

Streetreport Jizu aflevering 1: Vuurwerk

Het Sociale Wijkteam Zuidplas

Op 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor hulp en ondersteuning op het gebied van jeugd, zorg en werk. Heb je een vraag of hulp nodig, dan kun je voortaan bij het Sociaal Team Zuidplas terecht!

Hoe ziet de ondersteuning van het sociaal team eruit?

In de werkwijze van het sociaal team staat de eigen kracht centraal. Je leidt immers het liefst je eigen leven. Het sociaal team kijkt daarom altijd samen met je welke aanpak het best bij jou en jouw mogelijkheden past. Het team doet dit door samen met je een ondersteuningsplan te maken, waarbij de medewerkers vragen wat je zelf kan of met hulp van anderen. Wanneer de hulp is opgestart wordt tussentijds gekeken of de aanpak werkt en zo niet of er aanpassingen nodig zijn.

De sociaal teamleden

In het sociaal team zitten verschillende hulpverleners, de zogenaamde sociaal werkers. Ieder lid heeft een eigen expertise. De wijkverpleegkundige is nauw verbonden aan het sociaal team.

 

Bereikbaarheid Sociaal Team Zuidplas
E-mail              sociaalteam@zuidplas.nl

 

Telefoon           0180-330 300 (van 8.30 tot 17.00 uur)

Niet bereikbaar? Dan maakt een van de medewerkers een terugbelverzoek en word je binnen 1 werkdag terug gebeld.

 

Bezoeklocaties Sociaal Team Zuidplas

 

Dorp

Dagdeel

Locatie

Adres

Moordrecht*

Maandagochtend (9.00-12.00 uur)

CJG-locatie in
De Kraal

Pr Beatrixstraat 15

Nieuwerkerk a/d IJssel

Donderdagmiddag (13.00-16.00 uur)

CJG-locatie in
De Hoed

Oranjepad 2

 

Zevenhuizen

Vrijdagochtend

(9.00-12.00 uur)

Dorpshuis Swanla

Burgemeester Klinkhamerweg 86

Moerkapelle

Dinsdagochtend
(9.00- 10.00 uur)

Huisartsenpraktijk Moerkapelle

Weideplantsoen 20

*De inloop in Moordrecht is te bezoeken vanaf 12 januari

Zorgen over veiligheid?

Wanneer je je zorgen maakt over de veiligheid van een kind of volwassene, dan kunt u vanaf 1 januari 2015 terecht bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en Huiselijk Geweld (AMHK) “Veilig Thuis”. Veilig Thuis gaat dan met deze (anonieme) melding aan de slag. Zij zijn te bereiken op telefoonnummer T 0800-2000