Info

JizuTube

Streetreport Jizu aflevering 1: Vuurwerk

Emmauscollege Rotterdam

Het Emmauscollege is gehuisvest in een fraai en uitstekend geoutilleerd gebouw, op één terrein gesitueerd en goed en veilig te bereiken met fiets of openbaar vervoer (trein, metro en bus). Circa 1700 leerlingen volgen lessen in de drie verschillende afdelingen: havo, atheneum en gymnasium. In het onderwijs wordt dit een 'smalle' school genoemd: dat wil zeggen dat er geen fusies hebben plaatsgevonden met vmbo-scholen.

Het Emmauscollege is een open katholieke school en ontleent haar naam en haar devies 'Samen op weg' aan het evangelieverhaal van de Emmausgangers in het Nieuwe Testament. Voor onze school richtinggevend in het Emmausverhaal is de mens die zoekt en vraagt, de ander de hand reikt en aanvaardt, de bereidheid heeft om te luisteren en te zien en samen op weg te gaan. (zie verder in het menu Identiteit).
Het Emmauscollege streeft er naar een kwaliteitsschool te zijn, waar zorg voor de leerlingen een veilig klimaat schept, dat uitnodigt tot het nemen van verantwoordelijkheid en maximale ontplooiing van talenten. De school staat open voor iedereen die vorming en onderwijs, gebaseerd op bovengenoemde beginselen, respecteert.

Kernkwaliteiten

Vanuit onze missie, visie en ervaring komen we tot de volgende kernkwaliteiten voor onze school. Deze kernkwaliteiten zijn een mix van doelen die al voor een belangrijk gedeelte gerealiseerd zijn binnen onze school (waarbij het belangrijk is om de bereikte kwaliteit te borgen) en van doelen die nog voor een belangrijk gedeelte bereikt moeten worden.

Overzichtelijke school

Typerend voor onze school is de gestructureerde werkwijze die tot uiting komt in een overzichtelijke, heldere en duidelijke structuur. Het Emmauscollege is een smalle scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium. De school bevindt zich op één locatie in een goed gefaciliteerd gebouw. Binnen een duidelijke beheersstructuur voelt iedereen zich verantwoordelijk voor de school als geheel.

Veilige school

De warme en prettige sfeer in het gebouw en de duidelijkheid omtrent regels, waarden en normen maken het Emmauscollege tot een veilige school. Door respectvol en open omgaan met elkaar (zowel leerlingen als personeel) is het mogelijk dat alle zaken besproken worden. Deze factoren zorgen ervoor dat men de school als veilig ervaart.

Goede zorgstructuur

De school heeft een sterke zorgstructuur gericht op de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen en de opvang van leerlingen in probleemsituaties. Begeleiding van sociaal emotionele ontwikkeling wordt verzorgd door docententeam, mentoren en platform leerlingbegeleiding vanuit hun specifieke verantwoordelijkheden.

Activerend en uitdagend kwaliteitsonderwijs

Docenten verzorgen uitdagend en activerend onderwijs dat leidt tot actief en, waar mogelijk, zelfstandig en initiatiefrijk leren. Hierbij wordt een zo effectief mogelijk evenwicht tussen instructie en begeleiding gehanteerd.

Bij het leerproces dient er evenwicht te zijn tussen kennis, inzicht en vaardigheden. Hierbij moeten de verschillen tussen leerlingen opgemerkt, gehonoreerd en benut worden om een zo hoog mogelijk niveau van kennis, inzicht en vaardigheden voor iedere leerling te bereiken.

Bij leerlingen en docenten wordt een lerende en reflecterende grondhouding gestimuleerd. Kwaliteitsverbetering wordt dan ook als een noodzakelijk en vanzelfsprekend onderdeel van het werk gezien door alle medewerkers van het Emmauscollege.

Er is een duidelijke samenhang binnen en tussen de vakken, binnen één leerjaar en door de leerjaren heen.

Culturele vorming

Naast de cognitieve uitdaging voor leerlingen en docenten vindt de school een brede vorming erg belangrijk. Zo biedt ons onderwijs leerlingen brede individuele ontplooiingsmogelijkheden, binnen en buiten de lessen. Daarnaast biedt de school, gedurende de hele schoolloopbaan van de leerlingen, een breed scala aan verplichte en facultatieve activiteiten op het gebied van culturele ontwikkeling in de meest brede zin van het woord.

Binnen de hier beschreven kaders willen we gezamenlijk mogelijk maken dat alle Emmausgangers dagelijks in de gelegenheid zijn te leren. Leren van elkaar en voor het leven. 

Contactgegevens:
Alexandriëstraat 40 
3067 MR Rotterdam 
tel.: 010 - 421 21 44 
fax: 010 - 456 90 11 
mail: info@emmauscollege.nl
site: www.emmauscollege.nl

 

Nieuwsbrief

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief
Centrum voor Jeugd en Gezin Zuidplas Gemeente Zuidplas Jeugdwerk Zuidplas Blixum JIP Zuidplas Actief