Info

JizuTube

Streetreport Jizu aflevering 1: Vuurwerk

Harmonievereniging Kunst na de Arbeid

Vanaf de oprichting heeft de harmonie een prominente plaats ingenomen in Moordrecht. Al jaren geeft de harmonie acte de présence bij activiteiten als Koninginnedag, intocht St Nicolaas en het binnenhalen van bejaarden na hun jaarlijkse uitstapje, maar ook is vaak deelgenomen aan de intocht van de avondvierdaagse in onder meer Moordrecht, Gouda en Nieuwerkerk a/d IJssel. In de beginjaren van de harmonie werd in het kader van de promotie van de KVT ook nog opgetreden in diverse steden in het land en waren er radio opnames. Bijzonder is de deelname geweest aan het defilé bij paleis Soestdijk ter ere van de verjaardag van -de toenmalige- Koningin Juliana.

Naast de optredens op straat organiseerde de harmonie in het verleden zelf enkele taptoes en een jeugd play- in en trad de boerenkapel vaak op bij festiviteiten in het dorp.

Omdat de harmonie niet alleen marsen op straat wil spelen, worden er jaarlijks twee  concerten gegeven. Tijdens het voorjaarsconcert treden drumband, harmonie orkest en leerlingen samen op, waarbij de orkesten zowel gezamenlijk als individueel optreden. Voor de drumband geldt dat deze zich in de loop van de jaren steeds meer is gaan profileren als slagwerkgroep. Er wordt dan ook niet alleen meer van het traditionele slagwerk gebruik gemaakt tijdens een concert, maar soms ook van niet alledaagse instrumenten als vuilnisbakken en pannen.

Het najaarsconcert wordt alleen door het harmonie orkest verzorgd, met als afwisseling het leerlingenorkest en vaak nog een koor, solist of muziekgezelschap. In het begin stond het najaarsconcert vooral in het teken van de klassieke muziek. De laatste jaren wordt dit ook wel afgewisseld met meer populaire muziek.

Voor het wel en wee van de harmonie en haar leden wordt vier keer per jaar het clubblad “de Notenbalk” uitgebracht en wordt sinds een groot aantal jaren het Rad van Avontuur georganiseerd. Een activiteit in december met mooie prijzen, die in loop van de jaren is uitgegroeid tot een begrip in Moordrecht. Het is dan ook de kerstman zelf die het rad bedient en de prijzen weggeeft. De laatst ontwikkelde activiteit is de jaarlijks terugkerende KndA wandeltocht. Een schot in de roos, gezien het grote aantal deelnemers dat meedoet om de omgeving te verkennen, of om nog even te oefenen voor de Vierdaagse in Nijmegen.

Voor al deze activiteiten geldt dat er steeds weer mensen van binnen en buiten de harmonie zijn die hun schouders hieronder zetten om de activiteit tot een succes te maken.  

Concoursen

Vanaf 1921 (harmonie orkest) en 1962 (drumband) is regelmatig deelgenomen aan concoursen. Het harmonie orkest heeft hierbij diverse tweede en eerste prijzen behaald, met als hoogtepunt een promotie naar de –toenmalige- op één na hoogste afdeling; de afdeling uitmuntendheid.

Voor de drumband geldt, dat zij diverse eerste prijzen hebben behaald met als hoogtepunt het concours in 1964, waar zij in de eerste afdeling het hoogste aantal punten haalden van alle concoursen die dat jaar waren geweest. Door diverse omstandigheden, maar vooral het verloop in het aantal spelende leden, is er al een geruim aantal jaren niet meer deelgenomen aan concoursen.

 

Het heden

Na in het verleden in diverse locaties te hebben geoefend, zijn we als
harmonie bijzonder gelukkig met ons huidige onderkomen aan de Zuidplas in
Moordrecht. Hier hebben we de beschikking over een mooi ruime repetitie
lokaal, waar naast de repetities ook lessen worden gegeven.
Na diverse schommelingen in de loop van de jaren in het ledental, ziet
het er op dit moment (maart 2009) als volgt uit:
35 orkestleden
18 drumbandleden
17 harmonie leerlingen (waarvan er 4 meespelen in het orkest)
10 AMV leerlingen
  8 slagwerk leerlingen, waarvan er 4 gevorderd en 4 nieuw.

Het orkest repeteert op donderdagavond o.l.v. dhr. Richard Vrijhoef
De drumband repeteert op vrijdagavond o.l.v. dhr. Henk de Bruin
Het leerlingenorkest repeteert op woensdag avond o.l.v.  dhr. Rien Berkel

 De lessen worden verzorgd door:
 Dhr. Ali Shawky voor klarinet en saxofoon
 Dhr. Rien Berkel voor trompet
 Mw. Trudi Bos voor dwarsfluit
 Dhr. Henk de Bruin voor drum- en slagwerk
                                                              

Op 1 november 1920 is de harmonie opgericht als ontspanningsactiviteit voor hetpersoneel van de Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken (kortweg de KVT) . In de oprichtingakte wordt dan ook gesproken over de Harmonie Kunst na den Arbeid van de “Koninklijke Vereenigde Tapijtfabriek” te Moordrecht. Na het vertrek van de KVT uit Moordrecht wordt in 1990 de naam van de harmonie gewijzigd in kortweg “harmonie Kunst na de Arbeid” uit Moordrecht. 

Contactgegevens:
 
Harmonievereniging Kunst na de Arbeid
contactpers.: G.J. Spijkerman
Burgemeester Brandtstraat 25
2841 XB Moordrecht
tel.: 0182-378466
mail: bestuur@knda-moordrecht.nl

site: www.knda-moordrecht.nl

 

Nieuwsbrief

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief
Centrum voor Jeugd en Gezin Zuidplas Gemeente Zuidplas Jeugdwerk Zuidplas Blixum JIP Zuidplas Actief