Info

JizuTube

Streetreport Jizu aflevering 1: Vuurwerk

Jeugdwerk hervormde gemeenten Zevenhuizen

Tienerclub, kindervakantieweek, kinder- en tienerpastoraat, kinderkoor en zondagschool.

Contactgegevens:
inl.: mw. C. Hoogendoorn
Weideplantsoen 13
2761 XE Zevenhuizen
tel.: 0180-328228
mail: cher.hoogendoorn@hetnet.nl
site: www.hervormdzevenhuizen.nl