Info

JizuTube

Streetreport Jizu aflevering 1: Vuurwerk

Jeugdraad Protestantse gemeente de Stroom

De jeugdraad is een commissie van onze kerk die verantwoordelijk is voor de zaken rond de jeugd. De jeugdraad bestaat uit Ds. Ruben Schep, de jeugdouderlingen Pieter Verkiel, Laura Bos, Andre Stormbroek, de penningmeester van de Jeugdraad Esmaralda de Haan en ondergetekende Ronald Hoogendoorn. 

Behalve info van ons naar jullie hopen we vooral op een tweezijdige communicatie dus ook communicatie van jullie naar ons. Daarom komt er een contact mailadres waarlangs je ons vragen kunt stellen, ons iets kan vertellen of ons ergens op kunt attenderen, ons je mening over iets kunt geven of ons iets kunt sturen waarvan je vindt dat het op de jeugdraadhomepage moet komen.

 

mail: jeugdraad@kerkeninmoordrecht.nl

site: www.kerkeninmoordrecht.nl